Fundació Privada Barri de Pardinyes

Entitat púbica per la promoció dels valors socials, de voluntaris i d'ajut i solidaris del barri